PSO3 & 30+ ABW

Van der Leegte Werkt is sinds 2017 PSO gecertificeerd. De Prestatieladder Sociaal Ondernemen (PSO)Is een wetenschappelijk onderbouwd kwaliteitskeurmerk van TNO. Het is een instrument dat inzicht geeft in de mate waarin organisaties meer dan gemiddeld sociaal ondernemen, gericht op de arbeidsparticipatie van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt. De PSO brengt elke 2 jaar op bedrijfsniveau de verhouding in kaart tussen het aantal medewerkers met een afstand tot de arbeidsmarkt en het totale aantal werkzame medewerkers. 

Wij zijn PSO3 & 30+ ABW gecertificeerd. Dit is ontwikkeld als extra uitlezing binnen het hoogste PSO-prestatieniveau (trede 3). Dit certificaat erkent onze organisatie die minimaal voldoet aan de gestelde kwantitatieve eisen van artikel 2.82 van de Aanbestedingswet.

Er zijn steeds meer publieke en private organisaties die specifiek opdrachten in de markt zetten waarbij gezocht wordt naar een contractpartner die in zeer hoge mate sociaal onderneemt. Ons PSO 30+ certificaat toont dit aan. Door bewust werk te gunnen aan Van der Leegte Werkt ontstaan er ook nieuwe banen voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. 

Social Return en de PSO

Social Return on investment (SROI) is zorgen voor werk en ontwikkelmogelijkheden voor personen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Dus niet alleen zorgen voor financieel, maar ook voor maatschappelijk rendement. Vooral (semi)publieke opdrachtgevers, zoals gemeenten, provincies of waterschappen, vragen bij opdrachten die ze verstrekken aan hun leveranciers en opdrachtnemers om personen met een afstand tot de arbeidsmarkt een kans te geven in de organisatie, zolang zij een overheidsopdracht uitvoeren. En dat is vaak niet vrijblijvend.

(Semi)publieke opdrachtgevers bepalen zelf hun Social Return-beleid. Social Return wordt meestal opgenomen als contracteis en is daarmee niet vrijblijvend. Je kunt dus worden verplicht om een bepaald deel van de aanneemsom of opdrachtsom (bijvoorbeeld 5 procent) of van het subsidiebedrag te besteden aan de inzet van personen met een afstand tot de arbeidsmarkt voor de duur van de opdracht. Door deze werkzaamheden door Van der Leegte Werkt uit te laten voeren voldoe je aan deze verplichting.

Interesse?

Mocht jouw interesse gewekt zijn om met ons samen te kijken wat hierin de mogelijkheden zijn dan vernemen we dit natuurlijk graag van je. 

 

PSO 3
PDF – 2,1 MB 221 downloads
PSO 30+ AWB
PDF – 2,1 MB 221 downloads